STATYSTYKI:

  • Odwiedziło nas: 88766 osób
  • Do końca roku: 32 dni
  • Do wakacji: 202 dni
Sobota,
2014-11-29

Kilka słów o historii przedszkola...

Jesteś tu: » Strona główna » O przedszkolu » Kilka słów o historii przedszkola...

Przedszkole Samorządowe w Strumianach znajduje się w północnej części gminy Wieliczka, w odległości około 6 km od Wieliczki, 10 km od Niepołomic i około 20 km od Krakowa ( w linii prostej wzdłuż torów PKP odległość od Krakowa wynosi 14 km ).

Obecna placówka przedszkolna mieści się w budynku dawnej Galicyjskiej Publicznej Szkoły Powszechnej I stopnia, wybudowanej w początkach XX wieku na styl austriacki.

Początek działalności szkoły datuje się na około 1912 rok, jest to więc na dzień dzisiejszy prawie 100 letni budynek. Po wybudowaniu w Węgrzcach Wielkich Szkoły Podstawowej w opuszczonym budynku utworzono przedszkole, działające początkowo na zasadach tzw. „ochronki”, która wcześniej mieściła się w budynku obecnego Domu Ludowego w Strumianach. Zadaniem „ochronek” prowadzonych częściowo przez osoby świeckie, ale przeważnie przez osoby zakonne było przede wszystkim zajmowanie się sierotami i dziećmi z ubogich rodzin rolniczych i robotniczych, których szczególnie w okresie międzywojennym na terenie dawnej Galicji było bardzo dużo.

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku placówka została przemianowana na Państwowe Przedszkole w Strumianach, początkowo jako placówka jednooddziałowa, później dwuoddziałowa. W roku 1966 decyzją Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krakowie od dnia 1 września 1966 Państwowe Przedszkole w Strumianach działa jako placówka dwuoddziałowa, przystosowana na 40 dzieci, otwarta 9 godzin dziennie przez 10 miesięcy w roku. Przedszkole zostało zarejestrowane w aktach Wydziału Oświaty i Kultury w Krakowie pod numerem: O-K-I-7-i-/4/66. Orzeczenie organizacyjne podpisał ówczesny zastępca inspektora szkolnego mgr Edward Paluchniak. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych placówka przeszła pod całkowity zarząd Miasta i Gminy Wieliczka.

W roku 1983 wykonany został przez władze Wieliczki dość znaczący remont przedszkola. Zostały zlikwidowane dotychczas funkcjonujące piece kaflowe w budynku i zastąpione kaloryferami oraz ogrzewaniem na gaz, stare okna zostały częściowo wymienione na nowe drewniane, zmodernizowana została łazienka dla dzieci, w salach położono parkiet i wymalowano przedszkole. Przez kilkanaście lat przedszkole funkcjonowało jako państwowa  placówka oświatowa Gminy Wieliczka. Inspektorat Oświaty i Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół mieścił się w budynku obecnego Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce. W latach dziewięćdziesiątych, po reformie administracyjnej kraju i utworzeniu jednostek samorządu terytorialnego przedszkole zostało przekształcone z Państwowego Przedszkola w Strumianach w Przedszkole Samorządowe w Strumianach. Organem prowadzącym placówkę jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, organem nadzorującym Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. Do roku 1999 przedszkole miało formę organizacyjną zakładu budżetowego gminy. 26 lutego 1999 roku Uchwałą Nr V/43/99 Rady Miejskiej w Wieliczce dokonano zmiany formy organizacyjno – finansowej przedszkola samorządowego i przekształcono placówkę z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową Gminy Wieliczka. W takim stanie prawnym przedszkole funkcjonuje obecnie. Obsługę księgowo - finansową placówki prowadzi Zakład Obsługi Budżetowej Przedszkoli z siedzibą w Wieliczce. Bezpośredni nadzór nad placówką sprawuje Kierownik Wydziału Edukacji UMiG Wieliczka - mgr Paweł Mucha. Nadzór z ramienia organu prowadzącego pełni obecnie z-ca Burmistrza UMiG Wieliczka - pani mgr Urszula Rusecka.

W latach 1995 -2010 dzięki pomocy finansowej UMiG Wieliczka dokonano szereg remontów i modernizacji         w placówce, z których ważniejsze to:

  • - rok 1996 – remont dachu, likwidacja starej dachówki, wykonanie pokrycia z blachy
  • - lata 2000 - 2002 – wymiana starych okien drewnianych na nowe PCV
  • - lata 2004 – 2005 – likwidacja mieszkania służbowego, powiększenie kuchni o pozyskane pomieszczenia  i dostosowanie do potrzeb i nowych przepisów unijnych ( wydzielenie jadalni, zmywalni, wyparzalni, obieralni, magazynu żywieniowego i zaplecza socjalnego dla kuchni ).
  • - 2006 – 2007 – przeniesienie wejścia do przedszkola od strony drogi powiatowej, położenie chodnika       z kostki brukowej
  • - 2009 – 2010 – modernizacja ogrodu przedszkolnego ( wymiana urządzeń ogrodowych ).


 

Galerie

Dzięki uprzejmości byłych uczniów i wychowanków udało nam się zebrać kilka zdjęć... Są to świadectwa szkolne, notatki ze starego zeszytu przedszkolanki... Ale to wciąż mało... Zapraszamy wszystkich byłych wychowanków, którzy mają jakieś stare zdjęcia z naszego przedszkola, aby udostępnili je nam. A my stworzymy tutaj Kącik Wspomnień...

świadectwo 7-klasowej Polskiej Publicznej Szkoły Powszechnej z r. 1939/40

 


świadectwo 7-klasowek Polskiej Publicznej Szkoły Powszechnej z r. 1940/41


świadecwto szkolne dwuklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej z r. 1936/37


świadectwo 7-klasowej Polskiej Publicznej Szkoły Powszechnej z r. 1939/40


świadectwo Publicznej Szkoły Powszechnej stopnia I z r. 1937/38


ze starego notatnika przedszkolanki ...


ze starego notatnika przedszkolanki ...


piosenki z dawnych lat ...